top of page
Swimming Pool2

สิ่งอำนวยความสะดวก

เรานำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ของคุณในขณะที่เข้าพักที่โรงแรมโฆษะ

swimmingpool.jpeg

สระว่ายน้ำ

fitness.jpg

ห้องฟิตเนส

Co Working Space2

Co-Working Space

Snooker

สนุกเกอร์

bottom of page