ห้องอาหารจีนไผ่หลิว

ห้องอาหารจีนไผ่หลิวมีชื่อเสียงยาวนานกว่า 50 ปี

ให้บริการอาหารจีนต้นตำรับ
เหมาะสำหรับงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเจรจาธุรกิจ

สังสรรค์ภายในครอบครัว สมาคมเพื่อน หรือจัดเลี้ยงโอกาสพิเศษ

สำรองที่นั่ง โทร.(043)-333 999

Phai Liw Chinese Restaurant
Phai Liw Chinese Restaurant